Wat is Koinos?
E-mail: Web: www.koinosmag.com

English   Deutsch   Nederlands   Frames
Home | Wat is Koinos? | Huidige nummer | Nog verkrijgbaar | Bestelinformatie | Wederverkopers | Links


Koinos wordt uitgegeven door de Stichting Amikejo, die zich ten doel stelt in alle landen een humane, op zelfbeschikkingsrecht gebaseerde zedelijkheidswetgeving te bevorderen.

Koinos wil de schoonheid van jongens vanaf het begin van hun puberteit tot aan hun volwassenheid in woord en beeld vastleggen, en probeert te verwoorden wat hen voor anderen bijzonder en waardevol maakt, met alles wat ze laten zien en in zich hebben. Koinos wil zichtbaar maken welke mogelijkheden ze hebben om zich te ontplooien, maar ook hoe zij daarin belemmerd kunnen worden door maatschappelijke omstandigheden.

Koinos wil op genuanceerde wijze pleiten voor een samenleving waarin jongens in deze levensfase gewaardeerd worden, en waarin zij zonder hinder van vooroordelen de mogelijkheid hebben intieme relaties en seksuele contacten met andere mensen, ook met volwassenen, te beleven op basis van wederzijds respect.

Zoals de koinè in de hellenistische tijd de internationale taal was, zo beoogt Koinos een internationaal medium te zijn in de moderne tijd. Daarom worden de teksten zowel in het Engels als in het Duits afgedrukt, en is er een Nederlandstalige bijlage. Om diezelfde reden zijn we terughoudend met foto's.

Koinos wordt gedistribueerd door wederverkopers in verschillende landen, maar kan ook rechtstreeks aan u worden toegezonden in een neutrale gesloten enveloppe.

Elk nummer bevat verscheidene paginagrote kwaliteitsfoto's van diverse professionele fotografen, zowel in zwart-wit als in kleur. Verder plaatsen we interviews, boek- en filmbesprekingen, en is er ruimte voor bezinning en discussie, ideologie, esthetiek en fictie. Opmaak en druk zijn van een kwalitatief hoog niveau.